सीबीएससी संलग्न कोल्हापूर जिल्ह्यातील बोगस शाळांवर व त्या शाळांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा.


Share This News:


सीबीएससी संलग्न कोल्हापूर जिल्ह्यातील बोगस शाळांवर व त्या शाळांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा.