जन्मजात व्यंग असलेल्या रुग्णाच्या पाठीवरील ५ किलोची कॅन्सरची गाठ काढण्यात यश -डी. वाय. हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांकडून यशस्वी शस्त्रक्रिया


Share This News:


जन्मजात व्यंग असलेल्या रुग्णाच्या पाठीवरील
५ किलोची कॅन्सरची गाठ काढण्यात यश
-डी. वाय. हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांकडून यशस्वी शस्त्रक्रिया