रोटरी सनराईजतर्फे १९ जानेवारीला कणेरी मठ येथे भटक्या कुत्र्यांची श्वान शाळा प्रकल्प व विविध प्रकल्पांचे होणार उद्घाटन.


Share This News:


रोटरी सनराईजतर्फे १९ जानेवारीला कणेरी मठ येथे भटक्या कुत्र्यांची श्वान शाळा प्रकल्प व विविध प्रकल्पांचे होणार उद्घाटन.